Koch metaalbewerking vof[1], gevestigd aan de Ambachtsweg 13 – 2964 LG te Groot-Ammers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Persoonsgegevens:

Koch metaalbewerking vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw onderneming/de organisatie waar u werkzaam bent, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die actief aan ons worden verstrekt;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en systemen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen anders dan bedoeld voor een goede bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie. Koch metaalbewerking vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Het produceren en afleveren van goederen;
 • Het opstellen van een factuur dan wel afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • U te kunnen informeren over uw offerte/order en overige zaken met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om goederen bij u af te kunnen leveren;
 • Koch metaalbewerking vof verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens voor de Belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Koch Metaalbewerking vof neemt geen besluiten op basis geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen/bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Koch Metaalbewerking vof bewaart uw persoons-/bedrijfsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Leidend hierbij is de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Koch metaalbewerking vof verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden aan uw opdracht of om te voldoen aan wettelijk gestelde verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Koch metaalbewerking vof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en een verzoek in te dienen tot het verwijderen van uw persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij ieder verzoek hiertoe zorgvuldig beoordelen waarbij wettelijke bewaartermijnen en overige bepalingen hieromtrent door ons gerespecteerd worden.

Beveiliging persoonsgegevens:

Koch metaalbewerking vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dan kunt u contact opnemen met ons via info@kochmetaalbewerking.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen of informatie in te winnen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, tel. 088-1805250.

[1] Bovenstaande verklaring is eveneens van toepassing op de organisatie Koch BV.